فایل ورد پروژه اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد پروژه اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پروژه اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پروژه اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پروژه اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

توضیحات:

دو فصل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب فایل word و در حجم 35 صفحه.


بخشی از متن:

محافظه کاری یکی از اصول قدیمی ارزشیابی اقلام حسابداری در شرایط عدم اطمینان محسوب می شود. در طول سال ها با وجود آن که این اصل همواره مورد انتقاد قرار گرفته، اما ماندگار شده است و جالبتر آنکه در طول 30 سال گذشته میزان استفاده از آن در اندازه گیری و گزارشگری مالی افزایش یافته است(کرمی و همکاران، 1389). در این تحقیق، برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار مبتنی بر ارزش بازار استفاده شده است. از آنجا که تصمیمات سرمایه گذاری به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند از معیار جریان نقد عملیاتی تعدیل شده به منظور بررسی منافع محافظه کاری و صحت رابطه موجود بهره گرفته شده است.

پژوهش حاضر به دنبال اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی می باشد، جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 261 شرکت طی دوره 1388 تا 1390، انتخاب گردید. هدف از تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا محافظه کاری عامل موثری در تعیین سودآوری محسوب می¬شود؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری و سودآوری آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین معنی که شركت هایی كه گزارشگری محافظه ارائه تری دارند، به انجام سرمایه گذاری كاراتر و سودآورتری می پردازندد.


فایل ورد پروژه اثر محافظه کاری بر سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

استفاده کنندگان تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

خلاصه فصل

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

مفهوم محافظه کاری و تاریخچه آن

محافظه کاری در گزارشگری مالی

دیدگاه موافقان و مخالفان پدیده محافظه کاری

ارزیابی میزان محافظه کاری

معیار خالص دارایی ها

محافظه کاری به عنوان معیاری برای کیفیت سود

استانداردهای حسابداری ایران و محافظه کاری

ارزیابی سودآوری شرکت

رشد و سودآوری شرکت

اندازه شرکت، سودآوری و محافظه کاری

تئوری رشد

پیشینه تحقیق

پیشینه خارجی

پیشینه داخلی

خلاصه فصلتوضیحات بیشتر