فایل ورد پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

لینک دانلود

 فایل ورد پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت :

توضیحات:
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، در قالب فایل Word، شامل 21 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهیو تفسیر، روایی و پایایی.

این آزمون در سال 1377 در ایران ترجمه و هنجاریابی شده که اعتبار و روایی آن توسط جان بزرگی (1377) بدست آمده اســت. همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/71 و پایایی باز آزمایی آن 0/74 است. در این مقیاس، گزینه های عبارات 1تا 12 جهت گیری مذهبی برونی و عبارات 13 تا 21 جهت گیری مذهبی درونی را می سنجند.توضیحات بیشتر