فایل ورد پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

لینک دانلود

فایل ورد پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS) :

توضیحات:
پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان (MSLSS) تالیف هیوبنر، در قالب فایل Word، شامل 40 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهیو تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع مورد استفاده.

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است.

پرسشنامه چند بعدی رضایت از زندگی (هیوبنر، 2001 ) توسط لطیفیان و شیخ اسلامی (1383) در جامع ایران هنجاریابی شده و برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی (اکتشافی) استفاده شد و در نهایت روایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش لطیفیان و شیخ اسلامی ( 1383 ) به ترتیب 0/70 و 0/90 گزارش شده است.توضیحات بیشتر