فایل ورد پرسشنامه رفتار مشكت یادگیری كلورادو (CLDQ)

لینک دانلود

فایل ورد پرسشنامه رفتار مشكت یادگیری كلورادو (CLDQ) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پرسشنامه رفتار مشكت یادگیری كلورادو (CLDQ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پرسشنامه رفتار مشكت یادگیری كلورادو (CLDQ)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پرسشنامه رفتار مشكت یادگیری كلورادو (CLDQ) :

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد رفتار مشكت یادگیری كلورادو (CLDQ)، در قالب فایل Word، شامل 20 گویه و 5 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

این پرسشنامه توسط ویلكات و همكاران (2011) تهیه شده و مشكت یادگیری را متشكل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب كردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملكردهای فضایی میداند كه موجب مشكت یادگیری میشوند. این پرسشنامه كه از 20 آیتم تشكیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تكمیل می شود. پاسخ به هر عبارت در یك مقیاس لیكرت 5 درجهای از ً اص (1) تا همیشه (5) میباشد.

اعتبار این پرسشنامه و مؤلفههای آن، توسط سازندگان پرسشنامه با روشهای همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را بدست داده است (ویلكات و همكاران، 2011). روایی تفكیكی و روایی سازه پرسشنامه مذكور در حد مطلوب گزارش شده است.

مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از :
خواندن
حساب كردن
شناخت اجتماعی
اضطراب اجتماعی
عملكردهای فضاییتوضیحات بیشتر