فایل ورد پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی (دیویس و لافكوایست)

لینک دانلود

فایل ورد پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی (دیویس و لافكوایست) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی (دیویس و لافكوایست) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی (دیویس و لافكوایست)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی (دیویس و لافكوایست) :

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی تالیف دیویس و لافكوایست، در قالب فایل word و شامل 36 گویه و 7 مولفه، همراه با راهنمای نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع مورد استفاده.

دیویس و لافكوایست (1991) ارتباطی قوی بین رضایت شغلی و سازگاری شغل یافته اند. در واقع رضایت شغلی شاخصی مهم از سازگاری شغلی است. یعنی اگر بین توانای های فرد و شرایط شغلی اش تطابق وجود داشته باشد رضایت حاصل می شود و رضایت شغلی باعث ابقاء فرد در شغلش می شود ولی تنها راضی بودن فرد اهمیت ندارد بلكه طبق این نظریه هم رضایت داشتن و هم رضایتمند بودن به طور مساوی دو جزء مهم در پیش بینی سازگاری شغلی است. نظریه دیویس و لافكوایست همانند نظریه هالند نظریه تطابق فرد و محیط محسوب می شود و از بسیاری جهات همانند نظریه هالند است، با این تفاوت كه در نظریه هالند بر انتخاب حرفه ای تاكید می شود ولی در نظریه دیویس و لافكوایست بر سازگاری حرفه ای (سوانسو ن و همکاران،1999).

مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از:
- ارزش پیشرفت
- ارزش راحتی
- ارزش پایگاه
- ارزش نوع دوستی
- ارزش ایمنی
- ارزش خودمختاری
- سبك سازگار یتوضیحات بیشتر