فایل ورد پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)

لینک دانلود

 فایل ورد پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI) :

توضیحات:
پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)، تالیف لیتلتون و همکاران (2005)، در قالب فایل Word، شامل 19 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

این پرسشنامه در سال توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد. این آزمون حاوی پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از (هرگز) تا (همیشه) نمره گذاری می شود. در ایران بساک نژاد و غفاری روایی این آزمون را براساس همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 95% گزارش کردند. انتظاری و علوی زاده (1390)، نیز همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ این آزمون را 89% گزارش کردند.توضیحات بیشتر