فایل ورد جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)

لینک دانلود

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 فایل ورد جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) دارای 281 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف فایل ورد جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) :


جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحیمجموعه تست1

PASSAGE ONE:

Health problem associated with the consumption of sugar are numerous. One such risk

to the consumption of sugar is obesity. In the western world where the level of physical

activity has reduced and the level of sugar has increased, sugar is definitely a weapon that

will result in excess weight. Weight gain from sugar is indicated in hardening of the

arteries which directly contributes to heart disease. Furthermore, sugar definitely plays a

role in developing some type of diabetes. Sugar, particularly sugar in fruit juice, is also

known to cause tooth decay. Consumption of sugar may also make one more likely to

suffer from gum disease. Moreover, sugar plays a role in how we behave as well. It has

been suggested that excess sugar may cause depression. It may also result in

hyperactivity or mood swings as one drops from sugar highs to sugar lows.

1. According to this passage ……………...

a.Westerners" hyperactivity and mood swings have led to their obesity

b.Arthrosclerosis might occur as the consequence of using too much sugar

c.Gum diseases are certain to occur among those who overeat sugar

d.Irritable bowel syndrome generally occurs whenever a person consumes acidic food

2. The best topic for this "passage could be …………..

a.The best topic for this "passage could be Sugar and its consumption for different age

groups

b.Guides for people to avoid obesity

c.Common health issues related to sugar

d.Sugar and its effect on the natural immune response

place and from continent to continent by migrating birds.

It is known that two influenza viruses can recombine when both are present in an animal

at the same time. The result of such recombination is a great variety of strains containing

different Hand N spikes. This raises the possibility that a human influenza virus can

recombine with and influenza virus from a lower animal to produce an entirely new

spike. Research is underway to determine if that is the way that major new strains come

into being. Another possibility is that two animal influenza strains may recombine in a

pig, for example, to produce a new strain which is transmitted to man

1) According to the passage, scientists have discovers that influenza viruses

…………

a.cause ill health in wild birds

b.do not necessarily cause symptoms in birds

c.are rarely present in wild birds

d.weaken when transferred from animals to man

2) It is known that influenza virus ………..

a.was found in a group of very old birds

b.are often found in wild diseased birds

c.evolved before 100 million years ago

d.can survive in many different places »

3) According to the passage, a great variety of influenza strains can appear after

…………

a.Band N spikes are recombined

b.diseased animal viruses are combined

c.dissimilar types of virus recombine

d.two identical viruses are combined

4) New strains of viruses are produced by the

combination of genes from ……………

a.two groups of migrating birds

b.a human virus and an animal virus

c.diseased lower animals

d.people with influenza

5) According to this paragraph, influenza viruses are NOT produced when ............

a. two influenza viruses recombine in the same animal

a.animal viruses recombine with human viruses

b.two animal viruses recombine in one animal

c.two animal viruses recombine in a human

پاسخنامه3

دانشمندان ثابت کردهاند که ویروس آنفولانزایی که از انسان به دست میآید میتواند سبب بیماری در حیوانات شود.

همان طور، انسان میتواند از حیوانات بیماری بگیرد. در حقیقت، بسیاری از پرندگان وحشی به نظر میرسد حامل

ویروس هستند بدون نشان دادن شواهد بیماری برخی از دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است خانواده«102» زبان پزشکی(قسمت دوم)

بزرگی از ویروس آنفولانزا در قلمرو پرندگان تکامل یافته باشد گروهی از پرندگانی که حدود 100 میلیون سال بر روی

زمین هستند و قادر به حمل ویروس آنفولانزا بدون اینکه به بیماری مبتلا شوند هستند. حتی شواهدی نشان میدهد که

نژادهای ویروسها از محلی به محل دیگر و از قارهای به قارهای دیگر با مهاجرت پرندگان انتقال مییابد.

1. بر طبق متن، دانشمندان کشف کردهاند که ویروس آنفولانزا ..........................

a) سبب بیماری در پرندگان وحشی میشوند.

b) لزوماً در پرندگان ایجاد علائم بیماری نمیکند.

c) به ندرت در پرندگان وحشی ظاهر میشود.

d) هنگام انتقال از حیوانات به انسان تضعیف میشود.

2. شناخته شده است که ویروس آنفولانزا ..........................

a) در گروه پرندگان خیلی قدیمی کشف شد.

b) اغلب در پرندگان بیمار وحشی یافت میشود.

c) بیش از 100 میلیون سال قبل تکامل یافتهاند.

d) میتوانند در مکانهای متفاوت بسیاری زنده بمانند.

3. بر طبق متن، گونه متنوع از نژاد آنفولانزا میتواند بعد از ........................... ظاهر شود.

a) نژادهای N و H دوباره ترکیب شوند.

b) ویروسهای حیوان بیمار ترکیب شوند.

c) انواع مشابه ویروسها دوباره ترکیب شوند.

d) دو نوع ویروس همسان ترکیب شوندفایل ورد جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)
فهرست مطالبمجموعه تست6. ................................................................................................................................ 1

7........................................................................................................................ PASSAGE ONE:

10.... ................................................................................................................................ Part two

مجموعه تست14............................................................................................................................... 2

17.............................................................................................................................PART TWO:

17.......................................................................................................................VOCABULARY

مجموعه تست21............................................................................................................................... 3

مجموعه تست27............................................................................................................................... 4

مجموعه تست34............................................................................................................................... 5

مجموعه تست41............................................................................................................................... 6

مجموعه تست47............................................................................................................................... 7

مجموعه تست54............................................................................................................................... 8

مجموعه تست60............................................................................................................................... 9

مجموعه تست67............................................................................................................................. 10

مجموعه تست74............................................................................................................................. 11

مجموعه تست79............................................................................................................................. 12

بخش اول:................................................................................................................................ ......90

درك مطلب................................................................................................................................ ....90

90..... ................................................................................................................................1پاسخنامه

95.......... ................................................................................................................................ 1: متن

95..... ................................................................................................................................2پاسخنامه

متن اول: ................................................................................................................................ ..... 101

101 ... ................................................................................................................................3پاسخنامه

107 ... ................................................................................................................................4پاسخنامه

113 .. ................................................................................................................................ 5 پاسخنامه

118 ... ................................................................................................................................ 6پاسخنامه

123 ... ................................................................................................................................7پاسخنامه

127 ... ................................................................................................................................8پاسخنامه

137 ... ................................................................................................................................9 هپاسخنام

144 . ................................................................................................................................ 10پاسخنامه

149 . .


نوع فایل:Pdf

سایز: 8.77mb


تعداد صفحه:281

توضیحات بیشتر